Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Konseyi ( TOTEK ) yönergesinde belirtildiği üzere ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması, amacıyla 2001 yılında oluşturulmuştur. Amaçları ve hedefleri Türk Tabibleri Birliği (TTB) - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ( UDEK ), Ulusal Yeterlik Kurulu ( UYEK ) ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) ile örtüşmektedir.

 

Yönetim Kurulu 

BAŞKAN

 

Dr. İlhami Kuru

kuru.ilhami@gmail.com

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

BİR ÖNCEKİ
BAŞKAN

 

Dr. İrfan Esenkaya

iesenkaya@hotmail.com

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi S.B. Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

SEKRETER

 

Dr. Emre Çullu

ecullu@superonline.com 

Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

ÜYE

 

Dr.Nevres H. Aydoğan

nhaydogan@gmail.com

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

ÜYE

 

Dr. Ufuk Özkaya

ufukozkaya2004@yahoo.com

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği

ÜYE

 

Dr. Fırat Yağmurlu

 fyagmurlu@gmail.com

Metin Sabancı Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Ortopedi Kliniği

ÜYE

 

Dr. Hüsamettin Çakıcı

husam.cakici@hotmail.com

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

ÜYE

 

Dr. Ata Can Atalar

atalar@istanbul.edu.tr 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

ÜYE

 

Dr. Berk Güçlü

gucluberk@yahoo.com

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

ÜYE

 

Dr. Alper Deveci

alper_deveci@yahoo.com

S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği

 

ORGANİZASYON ŞEMASI