Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Konseyi ( TOTEK ) yönergesinde belirtildiği üzere ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması, amacıyla 2001 yılında oluşturulmuştur. Amaçları ve hedefleri Türk Tabibleri Birliği (TTB) - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ( UDEK ), Ulusal Yeterlik Kurulu ( UYEK ) ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) ile örtüşmektedir.

 


TOTEK Yönetim Kurulu


Dr. Nevres H. Aydoğan - Başkan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. İlhami Kuru – Bir Önceki Başkan
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Önder Kalenderer - Genel Sekreter
S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği


Dr. Ata Can Atalar - Üye
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Tolga Atay - Üye
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Kubilay Beng - Üye
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Dr. Gökhan Çakmak - Üye
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Alper Deveci  - Üye
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği

Dr. Berk Güçlü - Üye
Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Güzelali Özdemir - Üye
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği
 


ORGANİZASYON ŞEMASI