Değerli Meslektaşlarım

TOTEK,  Eylül 2001 de,  Türkiye’de yetişen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanları  ve asistanlarının eğitimi konusunda çalışmalar yapmak, projeler üretmek , sınavlarla ölçme ve değerlendirme yaparak daha üst düzey bilgi düzeyi elde etmek  ve  eğitim birimlerinin kendi aralarında iletişim ile standartlaşmasını sağlamak amacıyla kurulmuş olup amaç ve sorumlulukları TOTEK yönergesiyle belirlenmiştir. TOTBİD’in alt komisyonlarından biri olan TOTEK’in  en önemli görevi meslektaşlarımızın uzmanlık egitimi boyunca ve sonrasında eğitimine katkıda bulunarak Türk Ortopedi ve Travmatoloji  uzmanının çağdaş kalite ve bilgi düzeyinde olmasına destek ve rehberlik sağlamaktır. Bugüne kadar TOTEK, gelişmiş ülkeler standartlarında mesleki eğitim koordinasyonunun sağlanmasında, asistan kardeşlerimize TBAO, genç uzmanlara ve son yıl asistanlarına ÇEP Kursu düzenlenmesinde, UEGS sınavı ve TOTEK yeterlik sınavları ile eğitimin ölçme ve değerlendirmesinde çok başarılı olarak diğer uzmanlık dernekleri arasında hep örnek ve önder olarak TOTBİD’in her zaman gururu olmuştur.  Bir Sivil toplum örgütü olarak TOTEK’in  devlet sisteminin her zaman daha önünde olması ve fikirlerinin alınıp projelerinin destek görmesi, bundan sonraki dönemde TOTEK çalışmaları, ÇEP, yeterlik belgelerinin geçerliliği gibi konularda üst sağlık otoritelerimiz tarafından kabul edilmesi en büyük temennimizdir.  

Sekizinci dönem TOTEK yönetim kurulu olarak, bizden önceki yedi dönem TOTEK yönetim kurulları ile başta TOTBİD olmak üzere sizlerin özverili emek, destek ve katkılarıyla bu günlere getirilen TOTEK faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak, yönergemizde esasları belirtilen kalite ve standartları yakalamak için çalışmak ana hedefimizdir. Görevi devraldığımız 27.10.2015 tarihinden itibaren önümüzdeki iki yıllık süreçte, her yıl için: TBAO ile ÇEP klinik bilgi yenileme (klinik gözden geçirme) kursunun düzenlenerek UEGS, EBOT Interim  ile TOTEK yeterlik(BOARD) sınavlarının yapılması planlanmıştır. Ülke bütününde ortopedi ve travmatoloji eğitimi alan uzmanlık öğrencilerinin, kendi bilgi birikimlerini değerlendirebilmeleri amacıyla çok merkezli olarak gerçekleştirilen UEGS na, siz değerli hocalarımızın desteği ve genç meslektaşlarımızın içten  arzu etmeleriyle, tama yakın kadroyla katılımın olmasını arzulamaktayız. Bu dönemde daha önceki dönemlerin birikimiyle gelen TOTEK kütüphanesini daha da büyütmek, güncellemek ve meslektaşlarımıza iletmek en önemli görevlerimiz arasındadır. TOTBİD ve TTB/UDEK birlikteliği ile gerçekleştirilen ve başlatılan kurum ziyaretlerine bu dönemde de devam etmek hedeflerimiz arasındadır. Gönüllük esasına göre yapılan bu ziyaretler için siz yönetici konumundaki hocalarımızdan gelecek talepler bizlerin çalışma hırsını körükleyecektir. Özellikle 10 yılını dolduran TOTEK üyesi meslektaşlarımızın yeniden belgelendirilmesi bize güç katacağı için bu konuda teşvik edici önlemler almak ve düzenlemek ana hedeflerimizden biri olacaktır. Bundan önceki yedi dönemden aldığımız bayrağı daha ileriye götürmeyi hedefleyerek, bizlere destek olacağına içtenlikle inandığımız TOTBİD yönetim kurulu ile siz değerli hocalarımıza ve meslektaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımla,

Prof. Dr. İlhami Kuru
TOTEK Yönetim Kurulu Başkanı