Değerli Ortopedi Ailesi

1991 yılında Tıpta Uzmanlık sınavını kazanarak Ortopedi ve Travmatoloji ailesinin çatısının içine girdim ve yaklaşık 29 yıldır bu çatıda asistan, uzman, doçent, şef yardımcısı ve eğitim görevlisi pozisyonlarında görev aldım. İlk olarak Nevşehir’de yapılan Milli Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi’ne katıldım. Bu kongre esnasında camiamızın çok değerli hocalarına gıpta ile baktım; onlara özendim ve günün birinde belki onların pozisyonunda olurum diye ümit ederek çalışmaya başladım.

İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nden uzmanlığımı aldım. Çocuk Ortopedi ve Travmatolojisi konusunda kısmen yeterli ancak erişkin kısmında ciddi eksikliklerimin olduğunun farkındaydım. Şansım, uzman olarak atandığım İzmir Tepecik SSK Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nin hem erişkin hem de çocuk hastaların çok yoğun olarak başvurduğu bir merkez olmasıydı. Anlayacağınız, ikinci asistanlık sürecim başlamıştı ve yıllar mesleki eksikliklerimi tamamlamama yardımcı oldu ve bugün bulunduğum konuma geldim. Mesleğimiz gelişmelere açık ve bu gelişmeleri yakalayabilmek için de her gün biraz çalışmamız, çaba göstermemiz gerekiyor.

2006 yılında İzmir Tepecik SSK hastanesinden sınava girerek doçentlik unvanını aldım. O yıllarda üniversite dışı kurumlardan doçentlik sınavına girmek ve doçent olmak çok alışılmış bir durum değildi. Ama başarılabileceğini görmüştüm ve keyif almıştım. Buraya kadar olan bölümleri yazmamın amacı, çocuk hastanesinde yetişmiş ve çok konuda eksiklikleri olduğuna inanan ve o zamanlar için sigorta hastanesinde çalışan bir ortopedi uzmanı da isterse ve çaba gösterirse bir yerlere gelebildiğini ifade etmektir. Şuna inanın ben bir yerlere gelebildiysem sizler bugünün koşullarında isterseniz bizlerden çok daha iyi konumlara gelebilirsiniz.

2007 yılında ilk olarak TOTEK yönetim kuruluna seçildim ve önce Semih Aydoğdu ardından Feza Korkusuz hocaların TOTEK başkanı olarak çalıştıkları dönemde yönetim kurulunda çalıştım ve eğitim adına ekip olarak bir şeyler yapmaya çalıştık. 2017 yılında tekrar TOTEK yönetim kuruluna TOTBİD tarafından atandım ve 2019 yılında da TOTEK YK başkanı seçildim. O günden beri de yönetim kurulu olarak hep birlikte eğitim adına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz.

TOTEK ‘in en temel görevi asistan ve uzman arkadaşlarımızın eğitimidir ve bu konuda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla ana derneğimiz TOTBİD ’e önerilerde bulunmaktır. Kendi özgeçmişimde de belirttiğim gibi ne yazık ki uzman olduğumuz gün aslında her şeyi bilen, her şeyi yapan, her sorunu çözen durumda olamıyoruz. Kabul edelim veya etmeyelim ülkemizde tüm klinikler aynı standartlara sahip değil. Ne yazık ki temel bazı branşlarda bile eksiklikleri olan eğitim klinikleri var. TOTBİD ve TOTEK ‘in temel görevi eğitim standardizasyonudur ve tüm kliniklerin olabildiğince eğitsel açıdan birbirlerine yakın özelliklere sahip olması gerektiğini düşünüyorum.

Eğitim standardizasyonunu sağlamak amacıyla TOTEK yönetim kurulu olarak eğitim müfredatımızda yer alan neredeyse tüm konu başlıklarını içeren “AEGS” (Asistan Eğitimi Gelişim Seminerleri) planlandı. Konular alanlarında tecrübeli hocalarımız tarafından öğrenim hedefleri içinde Powerpoint sesli ve görüntülü sunumlar olarak internet ortamına yüklenecek ve TOTBİD aday üyesi olan tüm Ortopedi ve Travmatoloji asistan hekimleri tarafından dinlenebilecektir. Her sunum için asistan arkadaşımıza TTB tarafından kredi verilecek ve beş yıllık asistanlık eğitimi sürecinde bu sunumların hepsini bitiren arkadaşlarımıza TOTBİD-TOTEK “AEGS Başarı Belgesi” takdim edilecektir. TOTEK olarak bu projeyi çok önemsiyoruz. Bu proje tamamlandığında dünyada ve Türkiye ‘de bunu sistemli olarak başarabilen ilk dernek biz olacağız. En önemlisi, Ortopedi ve Travmatoloji alanında en büyük Türkçe elektronik kitaplığı oluşturmuş olacağız ve en azından teorik anlamda eğitim standardizasyonunu elde etmiş olacağız. Bu projenin ikinci aşaması ise ameliyat teknikleri ve pratik uygulamalardır. Birinci aşamanın tamamlanmasından sonra ikinci aşamaya geçilecektir. Tabi ki, asıl olan yapılan işlerin yararlı olması ve sizler tarafından dikkate alınmasıdır.

TOTEK yönetim kurulu her dönem olduğu gibi, sizler için çalışmaya çok hevesli, eğitim aşığı, dinamik ve genç bir ekipten oluşmaktadır. TOTEK sadece sınav yapan bir kurum değildir, çok önemli olsa da sınav yapmak belki de görevleri arasında en az önemsediğimizdir. Önemli olan Türkiye ‘de Ortopedi ve Travmatoloji alanında eğitimi standardize etmek, her kurumumuzda eğitim seviyesini dünya ölçütlerine ve hatta üstüne çıkarmak, en önemlisi de dünyada ses getiren çalışmalara, gelişmelere imza atmaktır. Emin olun bunlar ütopya değil. İstersek hepsini fazlasıyla yapabileceğimize inanıyorum. Tüm TOTEK yönetim kurulu olarak her zaman eğitime açık tüm meslektaşlarımızın yanındayız.

Hepimiz aynı yollardan geçtik. Bir zamanlar biz de asistandık veya genç uzmanlardık. Zaman bizleri buralara getirdi. İsterseniz, çalışırsanız, emek harcarsanız, sorgularsanız, aklınızı kullanırsanız, iyi niyetli olursanız başaramayacağınız hiç bir şey yoktur. Bir gün aynı yerlerde sizler olacaksınız ve içeride veya dışarıda mesleğimizi temsil edeceksiniz. Herkes akademisyen olacak diye bir durum yoktur. Ancak herkes alanında günceli yakalamış iyi birer hekim olmak durumundadır.

Sevgilerimle ve Saygılarımla.

 

TOTEK Başkanı

Dr. Önder Kalenderer