Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim ve Araştırma Konseyi ( TOTEK ) yönergesinde belirtildiği üzere ülkemizde Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Eğitiminin kalitesinin yükseltilmesi ve eğitim birimlerinin kendi aralarındaki standardizasyonunun sağlanması, amacıyla 2001 yılında oluşturulmuştur. Amaçları ve hedefleri Türk Tabibleri Birliği (TTB) - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu ( UDEK )Ulusal Yeterlik Kurulu ( UYEK ) ve Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (UEMS) ile örtüşmektedir.


TOTEK Yönetim Kurulu


Dr. Önder Kalenderer - Başkan
S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği

Dr. Nevres H. Aydoğan – Bir Önceki Başkan
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Yusuf Yıldız - Genel Sekreter
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Tolga Atay - Üye
Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Kubilay Beng - Üye
Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği

Dr. Gökhan Çakmak - Üye
Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Güzelali Özdemir - Üye
S.B. Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği 

Dr. Gazi Huri - Üye
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Kaan Irgıt - Üye
Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı 

Dr. Ali Turgut - Üye
S.B. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Kliniği