26 Ocak   2021

Çocuk kırıkları ve Yeniden Şekillenme Potansiyeli

Dr. Önder Kalenderer

02 Şubat  2021

Uzun kemik cisim kırıkları

Dr. Ali Turgut

09 Şubat  2021

Yürüme anomalileri ve yürüme analizi

Dr.  Kubilay Beng

16 Şubat  2021

Kitlelere genel yaklaşım, tanı ve tedavi prensipleri

Dr. Yusuf Yıldız

23 Şubat  2021

Açık Kırıklar

Dr. Gökhan Çakmak

02 Mart    2021

Amputasyon sebepleri, genel prensipler ve amputasyon sonrası komplikasyonlar

Dr. Güzelali Özdemir

09 Mart 2021 AGUH-Eğitim paneli
a. Periferde genç uzmanların sorunları ve çözüm önerileri
b. Periferde genç uzmanların sınırları
c. Genç uzmanlar için sağlık hukuku önerileri
Moderatör: Dr. Önder Kalenderer   Dr. Tayfun Bacaksız
Dr. Serkan Erkuş
Dr. Ünal Kuzgun - Dr. Serdar Şiraz
16 Mart 2021 Artroplasti cerrahisinde ameliyat öncesi planlama Dr. Tolga Atay
23 Mart 2021 Omurga muayenesi Dr. Nevres Aydoğan