TOTEK TARAFINDAN ÖNERİLEN BEŞ YILLIK KLİNİK İÇİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ

ASİSTAN SEMİNERİ EĞİTİM PROGRAMI

     
     
    TEMEL ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ MODÜLÜ
     
1 . Makale nasıl yazılır
2 . Proje nasıl yazılır
3 . Dergilerin ve kişilerin değerlendirme kriterleri (h faktörü, impakt faktörü vs)
4 . Bir dergide yayınlanmış makalenin “değerli” olduğu nasıl anlaşılır
5 . Ameliyathanede radyasyon güvenliği
6 . Turnike kullanımı ve dikkat edilmesi gereken prensipler
7 . Osteoporoz tanı ve tedavisi
8 . Ortopedi ve Travmatoloji hastalarının ameliyata hazırlığı
9 . Ameliyathanede hasta güvenliği ve cerrahi pozisyonlama
10 . Ameliyat sonrası hasta bakımı ve rehabilitasyon
11 . Ortopedi ve Travmatoloji ‘de konvansiyonel radyografi ve özellikli çekimler
12 . Osteoartrit etiyopatogenezi, sınıflandırma ve tedavi seçenekleri
13 . Romatolojik hastalıklarda ortopedik sorunlar
14 . Omuz artroplastisi tasarımları, biyomekaniği ve endikasyonları
15 . Amputasyon sebepleri, genel prensipler ve amputasyon sonrası komplikasyonlar
16 . Alt ekstremite amputasyon tipleri
17 . Üst ekstremite amputasyon tipleri
18 . Ortopedi ve Travmatoloji’de enfeksiyon nedir, nedenleri, korunma yolları nelerdir.
19 . Osteomyelit ve tedavisi
20 . Osteokondrozlar
21 . Kompartman sendromu
22 . Yumuşak doku yaralanmaları, sınıflandırmaları ve tedavi yaklaşımları
23 . El ve ayakta tendon transferleri prensipleri
24 . Septik artrit
25 . Açık kırıklar; tanım, sınıflandırma ve tedavi şekilleri
26 . Spor cerrahisinde ameliyat öncesi planlama
27 . Artroplasti cerrahisinde ameliyat öncesi planlama
28 . Travma cerrahisinde ameliyat öncesi planlama
29 . Yeni doğanda ortopedik muayene
     
    DİZ MODÜLÜ
     
1 . Dizin anatomisi ve biyomekanik özellikleri
2 . Diz muayenesi
3 . Diz hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kriterler
4 . Diz eklemine cerrahi yaklaşımlar
5 . Gonartrozda cerrahi dışı tedaviler (enjeksiyonlar dâhil)
6 . Gonartrozda yüksek tibial osteotomi
7 . Total diz artroplastisi endikasyonları ve cerrahisi
8 . Unikondiler diz protezi
9 . Total diz artroplastisi komplikasyonları
10 . Revizyon total diz artroplastisi
11 . Dizde menisküs yaralanmaları ve tedavisi
12 . Dizde ön çapraz bağ yaralanması ve tedavisi
13 . Dizde arka çapraz bağ yaralanması ve tedavisi
14 . Travmatik diz çıkığı ve çoklu bağ yaralanmaları
15 . Posterolateral köşe yaralanmaları ve tedavisi
16 . Kondromalazi patella
17 . Diz artroskopisi ve komplikasyonları
     
    KALÇA MODÜLÜ
     
1 . Kalça anatomisi ve biyomekanik özellikler
2 . Kalça muayenesi
3 . Kalça hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kriterler
4 . Kalça eklemine cerrahi yaklaşımlar
5 . Kalça eklemi artroskopisi ve komplikasyonları
6 . Total kalça protezi tasarım, endikasyonları ve uygulama prensipleri
7 . Total kalça artroplastisi komplikasyonları ve tedavi seçenekleri
8 . Revizyon total kalça artroplastisi
9 . Femora-asetabüler sıkışma (FAS)
     
    TÜMÖR MODÜLÜ
     
1 . Kas-iskelet sistemi tümörleri etiyopatogenez ve sınıflandırma
2 . Kitlelere genel yaklaşım, tanı prensipleri, biyopsi teknikleri ve genel tedavi prensipleri
3 . Kemik ve yumuşak doku tümörlerinde görüntüleme ve tümörlere özgü radyolojik bulgular
4 . Benign kemik tümörleri ve tümör benzeri durumlar
5 . Benign agresif kemik tümörleri
6 . Osteosarkom
7 . Ewing sarkomu
8 . Kondrosarkom
9 . Metastatik kemik tümörleri
10 . Metastatik hastaya yaklaşım
11 . Multiple myelom
12 . Benign yumuşak doku tümörleri
13 . Malign yumuşak doku tümörleri
     
    ÇOCUK ORTOPEDİ MODÜLÜ
     
1 . Serebral palside hasta muayenesi
2 . Pes ekinovarus
3 . Sindaktili, polidaktili ve diğer parmak anomalileri
4 . Vertikal ve oblik talus
5 . Tibia, fibula ve proksimal femur yetmezliği
6 . Versiyon, torsiyon kavramları ve alt ekstremite rotasyonel deformiteleri
7 . Yürüme anomalileri ve yürüme analizi
8 . GKD tanısı, fizyopatolojisi, tipleri
9 . Kalça ultrasonografisi
10 . GKD tedavisi
11 . Tortikollis
12 . Perthes hastalığı tanı, evreleme, sınıflama ve radyolojisi
13 . Perthes hastalığında tedavi
14 . Femur başı epifiz kayması
15 . Çocuklarda osteokondrit tanı ve tedavisi
16 . Serebral palsi; tanı, tipleri, sınıflamalar ve deformiteler
17 . Serebral palside alt ekstremite tedavileri
18 . Serebral palside üst ekstremite tedavileri
19 . Miyelomeningosel
20 . Artrogripozis Multipleks Kongenita
21 . Obsetrikal brakiyal pleksus paralizisi, sınıflandırma ve tedavi algoritması
22 . Musküler distrofi tanısı, tipleri ve tedavisi
23 . Doğumsal diz çıkığı
24 . Akandroplazi
25 . Spondiloepifizeal displazi
26 . Down sendromu
27 . Marfan sendromu
28 . Nörofibromatozis
29 . Rikets
30 . Hemofili
     
    ÇOCUK TRAVMA MODÜLÜ
     
1 . Çocuk kırıklarının özellikleri ve yeniden şekillenme
2 . Çocuklarda suprakondiler humerus kırıkları
3 . Çocuklarda suprakondiler kırıklar hariç dirsek çevresi kırık ve çıkıkları
4 . Çocuklarda önkol ve el bileği kırıkları
5 . Çocuklarda kalça çevresi kırık ve çıkıkları
6 . Çocuklarda femur kırıkları
7 . Çocuklarda diz çevresi kırıkları
8 . Çocuk kırıkları sonrası olası komplikasyonlar
9 . Çocuk omurga kırıkları tanısı, fizyopatolojisi ve sınıflamaları ve tedavi seçenekleri
     
    ERİŞKİN TRAVMA MODÜLÜ
     
1 . Kırık iyileşmesi
2 . Kırık tespitinde kullanılan materyaller ve özellikleri
3 . Uzun kemik cisim kırıklarında tedavi prensipleri
4 . Eklem içi kırıklarda tedavi prensipleri
5 . Çoklu travma ve hasar kontrollü ortopedik yaklaşım
6 . Talus kırıkları
7 . Kalkaneus kırıkları
8 . Lisfrank kırıklı çıkıkları
9 . Ayak bileği kırıkları
10 . Posterior malleol kırıklarına yaklaşım
11 . Sindesmoz yaralanması, tanı ve tedavisi
12 . Tibia pilon kırıkları
13 . Tibia cisim kırıkları
14 . Tibia plato kırıkları
15 . Femur distal uç kırıkları
16 . Femur cisim kırıkları
17 . Trokanterik ve Subtrokanterik femur kırıkları
18 . Kollum femoris kırıkları
19 . Kalçanın travmatik çıkığı ve femur başı kırıkları
20 . Asetabulum kırıkları
21 . Pelvis yaralanmaları
22 . Torakolomber vertebra kırıkları
23 . Servikal vertebra kırıkları
24 . Klavikula kırıkları
25 . Humerus proksimal kırıkları
26 . Humerus cisim kırıkları
27 . Humerus distal uç kırıkları
28 . Dirsek çıkıkları
29 . Radius başı ve olekranon kırıkları
30 . Önkol kırıkları
31 . Radius distal uç kırıkları
32 . El bileği kırıklı çıkıkları
33 . Skafoid kırıkları
34 . El ve falanks kırıkları
35 . ACE (akromio-klaviküler eklem) kırıklı çıkıkları
36 . Akut patella ve diz çıkığına yaklaşım
37 . Akut omuz çıkığına yaklaşım
38 . Kaynamama ve tedavi prensipleri
     
    OMURGA MODÜLÜ
     
1 . Omurga anatomisi ve biyomekanik özellikleri
2 . Omurga muayenesi
3 . Omurga cerrahisinde yaklaşımlar
4 . Spinal kord yaralanmaları ve genel tedavi prensipleri
5 . Lomber ve sakral pleksus anatomisi
6 . Skolyoza genel bakış, tanı, sınıflamalar, tipleri, radyolojik değerlendirmeler
7 . İdiyopatik skolyoz ve tedavisi
8 . Konjenital skolyoz ve tedavisi
9 . Dejeneratif skolyoz ve tedavisi
10 . Schuermann kifozu
11 . Skolyoz tedavisi sonrası komplikasyonlar
12 . Spondilolizis ve spondiloliztezis
13 . Omurga tümörleri ve tedavileri
14 . Lomber diskopati; tanı, bulgular, görüntüleme ve tedavisi
15 . Omurga enfeksiyonlarına yaklaşım
16 . Spinal stenoz tanı ve tedavisi
17 . Omurga kırıkları tanısı, fizyopatolojisi ve sınıflamaları
18 . Omurga kırıklarında tedavi seçenekleri
     
    EL MODÜLÜ
     
1 . El, el bileği anatomisi ve biyomekanik özellikleri
2 . Brakiyal pleksus anatomisi
3 . El bileği ve el muayenesi
4 . Üst ekstremite sinir muayeneleri
5 . El ve el bileği eklemine cerrahi yaklaşımlar
6 . Üst ekstremite tuzak nöropatileri
7 . Periferik sinir yaralanmaları ve genel tedavi prensipleri
8 . Replantasyon prensipleri
9 . Akut el yaralanmalarına yaklaşım
10 . Elde fleksör tendon yaralanmalarına yaklaşım
11 . Elde ekstansör tendon yaralanmalarına yaklaşım
12 . El tendon yaralanması tedavisi sonrası görülen komplikasyonlar
13 . Kienböck hastalığı
14 . Karpal instabilite ve tedavisi
15 . Paralitik ele genel yaklaşım
16 . Artritik ele yaklaşım
17 . Dupuytren kontraktürü
18 . Karpal tünel ve ulnar tünel sendromu
19 . El enfeksiyonlarına genel yaklaşım
20 . Doğumsal üst ekstremite anomalileri
21 . El bileği artroskopisi ve komplikasyonları
     
    AYAK MODÜLÜ
     
1 . Ayak ve ayak bileği anatomisi ve biyomekanik özellikleri
2 . Ayak bileği ve ayak muayenesi
3 . Alt ekstremite sinir muayeneleri
4 . Ayak ve ayak bileği eklemine cerrahi yaklaşımlar
5 . Alt ekstremite tuzak nöropatileri
6 . Halluks valgusda tedavi algoritması
7 . Halluks valgus tedavisi
8 . Halluks rigidus
9 . Pediatrik pes planus
10 . Posterior tibial tendon yetmezliği
11 . Peroneal tendon sorunları
12 . Tarsal koalisyon
13 . Plantar fasiitis yaklaşımı
14 . Erişkin ayak parmak anomalileri ve tedavisi
15 . Orta ayak artrozları
16 . Talus osteokondral lezyonlarına yaklaşım prensipleri
17 . Ayak bileği osteoartrozunda tedavi seçenekleri
18 . Morton nöroma
19 . Diyabetik ayağa yaklaşım
20 . Charcot artropatisi
21 . Ayakta periferik sinir sıkışmaları
22 . Pes cavusa yaklaşım
23 . Ayak tırnak sorunlarına genel yaklaşım
24 . Ayak bileğinin akut bağ yaralanmaları ve burkulmaya yaklaşım
25 . Ard ayak ağrısına yaklaşım
26 . Metatars kırıkları
27 . Metatarsalji
28 . Aşil tendon rüptürü ve tedavisi
29 . Ayak bileği artroskopisi ve komplikasyonları
     
    OMUZ MODÜLÜ
     
1 . Omuz anatomisi ve biyomekanik özellikleri
2 . Omuz muayenesi
3 . Omuz eklemine cerrahi yaklaşımlar
4 . Dirsek anatomisi ve biyomekanik özellikleri
5 . Dirsek muayenesi
6 . Dirsek eklemine cerrahi yaklaşımlar
7 . Omuz hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kriterler
8 . Dirsek hastalıklarında standart ve özellikli grafilerde tanı koymaya yardımcı kriterler
9 . Omuz artroskopisi
10 . Omuz artroskopisi komplikasyonları
11 . Donuk omuz
12 . Subakromiyal bölge patolojileri
13 . Rotator manşet yırtık tipleri ve tedavi seçenekleri
14 . Dirsekte lateral ve medial epikondilit
15 . Patello femoral instabiliteye yaklaşım
16 . Tekrarlayan öne omuz çıkığı ve tedavisi
17 . Omuz instabiliteleri ve tedavileri